behörighet

behörighet
• behörighet, tillåtelse, rättighet, fullmakt, legitimation, auktorisation, myndighet, berättigande

Svensk synonymlexikon. 2013.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • berättigande — • behörighet, tillåtelse, rättighet, fullmakt, legitimation, auktorisation, myndighet, berättigande …   Svensk synonymlexikon

  • förmåga — • behörighet, tillåtelse, rättighet, fullmakt, legitimation, auktorisation, myndighet, berättigande • kapacitet • förmåga, begåvning, läggning, skicklighet, duglighet, kapacitet, egenskaper, förutsättningar, potens, kraft • kompetens, duglighet,… …   Svensk synonymlexikon

  • legitimation — • behörighet, tillåtelse, rättighet, fullmakt, legitimation, auktorisation, myndighet, berättigande …   Svensk synonymlexikon

  • myndighet — • behörighet, tillåtelse, rättighet, fullmakt, legitimation, auktorisation, myndighet, berättigande …   Svensk synonymlexikon

  • rättighet — • behörighet, tillåtelse, rättighet, fullmakt, legitimation, auktorisation, myndighet, berättigande …   Svensk synonymlexikon

  • Education in Sweden — is mandatory for all children aged 7 16. [cite web | url = http://www.sweden.gov.se/content/1/c6/02/15/38/1532b277.pdf#page=11 | format = PDF | title = Education Act (1985:1100) | publisher = Swedish Government Offices | date = 1985 12 12 |… …   Wikipedia

  • auktorisation — • tillåtelse, tillstånd, fullmakt, auktorisation • behörighet, tillåtelse, rättighet, fullmakt, legitimation, auktorisation, myndighet, berättigande …   Svensk synonymlexikon

  • befogenhet — • fullmakt, bemyndigande, mandat, tillstånd, tillåtelse, prokura • tillåtelse, tillstånd, fullmakt, auktorisation • behörighet, tillåtelse, rättighet, fullmakt, legitimation, auktorisation, myndighet, berättigande • kompetens, duglighet, förmåga …   Svensk synonymlexikon

  • fullmakt — • fullmakt, bemyndigande, mandat, tillstånd, tillåtelse, prokura • tillåtelse, tillstånd, fullmakt, auktorisation • behörighet, tillåtelse, rättighet, fullmakt, legitimation, auktorisation, myndighet, berättigande …   Svensk synonymlexikon

  • tillåtelse — • godkännande, gillande, samtycke, instämmande, tillstånd • tillåtelse, tillstånd, fullmakt, auktorisation • fullmakt, bemyndigande, mandat, tillstånd, tillåtelse, prokura • behörighet, tillåtelse, rättighet, fullmakt, legitimation, auktorisation …   Svensk synonymlexikon

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”